Onze diensten

 

We zijn graag in een vroeg stadium betrokken bij de organisatie.
Zo kunnen we samen kijken naar de (on-) mogelijkheden rondom de organisatie.

Daarna gaan we aan de slag om het Event te vertalen naar een gedegen draaiboek en taakverdeling.
Vervolgens kan iedereen aan de slag met zijn/haar taken.

Richting het Event overleggen we regelmatig en kijken we hoe de voorbereidingen ervoor staan.
Als iedereen zijn taken naar behoren uitvoert is het proces al voor een groot deel geslaagd.

Als de dag van het Event is aangebroken moet iedereen weten waar hij aan toe is.

DP Service & Advies kan ook delen van de organisatie voor haar rekening nemen.
Neem voor meer informatie contact op met